Услови уписа

Погледајте који су услови уписа за жељени образовни профил

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС НОВИХ УЧЕНИКА

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 15.07.2023.

Упис нових ванредних ученика ћемо вршити од 18.09.2023. год. сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

Упис нових ученика вршимо током целе године.

У периодима пре и после испитних рокова, због повећаног обима посла, запослени у Служби не врше упис нових ванредних ученика.

Да бисте се уписали на ванредно школовање прво што је потребно јесте да у наставку ове стране погледате који су услови за образовни профил који желите уписати. Затим, прикупите сву неопходну документацију и дођите на упис.

Упис може да се изврши и онлајн. Прво прикупите сву неопходну документацију. Прикупљена документа скенирате или сликате и пошаљете на мејл: upispinki@gmail.com У мејлу наведите који образовни профил желите да упишете.

НАПОМЕНА ЗА ОНЛАЈН УПИС: Приликом првог доласка у школу сва тражена документа (оверена сведочанства и диплома, копија личне карте, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење…) донети у школу да се уведу у ваш досије. Уколико не доставите оверена документа, нећете моћи полагати испите.

Услови за ванредно школовање после основне школе

За ученике који желе да се ванредно школују, а претходно су завршили само основну школу, од школске 2014/2015. године имају могућност да упишу било који од образовних профила. Школовање траје минимум три године, пошто се ради о стицању образовања.

Основни услов је да ученик има пуних 17 година живота.

Потребна документа за упис:

 • оверена копија сведочанства о завршеном основном образовању
 • извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
 • копија личне карте
 • лекарско уверење (за све железничке смерове – лекарско уверење извадити у железничкој болници у Новом Саду, Београду или Нишу)
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара друмског саобраћаја – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара унутрашњег транспорта – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
 • лекарско уверење за „Ц“ категорију (Возача моторних возила – ако нема претходно положен возачки испита за „Ц“ категорију)

Ученици који се упишу после основне школе су у статусу стицања образовања и за једну школску годину могу завршити само један разредТакође, закључно са августовским испитним роком треба да положе све испите из разреда који су започели, у супротном ако не положе све испите, онда у следећој школској години могу да полажу само испите који су им преостали из претходне године.

Услови за ванредно школовање ученика који су тренутно редовни ђаци

Основни услов је да ученик има пуних 17 година живота.

Потребна документа за упис:

 • оверена копија сведочанстава о претходно завршеним разредима
 • извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
 • копија личне карте (ако поседује личну карту)

Уколико ученик наставља ванредно исти образовни профил који је ишао и редовно, онда наставља од оног разреда где је прекинуо редовно школовање.

Уколико ученик има жељу да настави ванредно школовање на образовном профилу који није похађао као редован ученик онда полаже разлику предмета за разреде које је завршио и наставља од оног разреда где је прекинуо редовно школовање.

Ученици који се у току редовног школовања пребаце на ванредно школовање у статусу су стицања образовања и за једну школску годину могу завршити само један разред. Такође, закључно са августовским испитним роком треба да положе све испите из разреда који су започели, у супротном ако не положе све испите, онда у следећој школској години могу да полажу само испите који су им преостали из претходне године.

Услови уписа за железничке образовне профиле

(Машиновођа за маневре; Возовођа; Кондуктер у железничком саобраћају; Техничар техничко колске делатности; Техничар вуче; Транспортни комерцијалиста; Саобраћајно транспортни техничар)

Потребна документа за упис:

 • оверена копија дипломе и сведочанстава од претходно завршене школе
 • извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
 • копија личне карте
 • лекарско уверење за жељени образовни профил (лекарски преглед обавити у железничкој амбуланти у Новом Саду, Београду или Нишу)
Услови уписа за образовни профил ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Потребна документа за упис:

 • оверена копија дипломе и сведочанстава од претходно завршене школе
 • извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
 • копија личне карте
 • копија возачке дозволе (у тренутку завршавања школовања потребно је да имате минимум Б категорију и обављену обуку за Ц категорију)
 • лекарско уверење за „Ц“ категорију (ако ученик нема претходно положен возачки испита за „Ц“ категорију)
Услови уписа за остале образовне профиле III и IV степена

(Техничар друмског саобраћаја; Техничар унутрашњег транспорта; Наутички техничар (речни смер); Техничар ПТТ саобраћаја; Руковалац средствима унутрашњег транспорта)

Потребна документа за упис:

 • оверена копија дипломе и сведочанстава од претходно завршене школе
 • извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
 • копија личне карте
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара друмског саобраћаја – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
 • лекарско уверење за „Б“ категорију (Техничара унутрашњег транспорта – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
Услови уписа за V степен – Инструктор вожње
 • Да сте завршили једну од следећих школа:
 1. Возач моторних возила
 2. Техничар друмског саобраћаја
 3. Техничар за безбедност саобраћаја
 4. Инжењер саобраћаја (виша школа)
 5. Дипломирани саобраћајни инжењер одсек за друмски и градски саобраћај
 • 2 године радног искуства
 • да поседујете возачку дозволу најмање 3 године
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
Услови уписа за V степен – Возач моторних возила – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Возач моторних возила“.

 • 2 године радног искуства
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
Услови уписа за V степен – Техничар друмског саобраћаја – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар друмског саобраћаја“.

 • 2 године радног искуства
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
Услови уписа за V степен – Техничар унутрашњег транспорта – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар унутрашњег транспорта“.

 • 2 године радног искуства
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
Услови уписа за V степен – Официр палубе – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Наутички техничар“.

 • 2 године радног искуства
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
Услови уписа за V степен – Саобраћајно транспортни техничар – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Саобраћајно транспортни техничар“.

 • 2 године радног искуства
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
Услови уписа за V степен – Техничар вуче – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар вуче“.

 • 2 године радног искуства
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
Услови уписа за V степен – Техничар техничко колске делатности – специјалиста

Потребно је да сте претходно завршили образовни профил „Техничар техничко колске делатности“.

 • 2 године радног искуства
 • да имате најмање 21 годину живота

Потребна документа за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о радном стажу од послодавца да имате две године радног искуства у струци
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

Редовни испити у АВГУСТОВСКОМ РОКУ ће се одржати 23 и 24.08. према сатници која ће накнадно бити истакнута.


Консултативна настава за августовски испитни рок - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ


Матурски испит у августовском року биће организован крајем августа према распореду који ће накнадно бити истакнут.


Следећи испитни рок за завршне и специјалистичке испите ће се одржати крајем августа.


ПРИЈАВУ СВИХ ИСПИТА ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ НА САЈТУ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ДО 05.07.2024. ГОД.


ВАЖНО!!!


СТАРИ ЖИРО РАЧУН И ПОЗИВ НА БРОЈ ВИШЕ НИСУ АКТИВНИ И НА ЊИХ ВИШЕ НЕ СМЕТЕ ВРШИТИ УПЛАТЕ.

НОВИ БРОЈ ЖИРО РАЧУНА ЈЕ:

840-31302845-09

НОВИ МОДЕЛ:

97

НОВИ ПОЗИВ НА БРОЈ: 

7302046040174231700


ШКОЛАРИНА, ИСПИТИ СА КОНСУЛТАЦИЈАМА, МАТУРСКИ, ЗАВРШНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ - СВЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ИСТИ ЖИРО РАЧУН И НА ИСТИ ПОЗИВ НА БРОЈ КОЈИ ЈЕ ОВДЕ НАВЕДЕН.

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СУ У ДУЖНИ ДА СТРИКТНО ВОДЕ РАЧУНА ДА УПИШУ ТАЧАН ПОЗИВ НА БРОЈ, ЈЕР У СУПРОТНОМ, НЕЋЕ ИМ БИТИ ПРИЗНАТА УПЛАТА!!!


Испити и консултативна настава су до сада плаћани одвојено, а од 01.01.2024. године ИСПИТИ И КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА се плаћају на једну уплатницу и цене су обједињене. Обједињене цене испита са консултацијама за сваки образовни профил можете погледати на следећем линку - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.