инфо сајт за ванредно школовање

Саобраћајна школа „Пинки”

Добродошли на сајт Саобраћајне школе „Пинки” из Новог Сада намењен информисању тренутних и будућих ванредних ученика.

На ванредно школовање уписујемо следеће образовне профиле

Трећи и четврти степен стручне спреме:

$

Техничар друмског саобраћаја

четврти степен – друмски саобраћај

$

Возач моторних возила

трећи степен – друмски саобраћај

$

Техничар вуче

четврти степен – железнички саобраћај

$

Саобраћајно транспортни техничар

четврти степен – железнички саобраћај

$

Техничар техничко колске делатности

четврти степен – железнички саобраћај

$

Транспортни комерцијалиста

четврти степен – железнички саобраћај

$

Кондуктер у железничком саобраћају

трећи степен – железнички саобраћај

$

Возовођа

трећи степен – железнички саобраћај

$

Машиновођа за маневре

трећи степен – железнички саобраћај

$

Руковалац средствима унутрашњег транспорта

трећи степен – унутрашњи транспорт

$

Техничар унутрашњег транспорта

четврти степен – унутрашњи транспорт

$

Наутички техничар - речни смер

четврти степен – водни саобраћај

$

Техничар ПТТ саобраћаја

четврти степен – ПТТ саобраћај

Пети степен стручне спреме:

$

Инструктор вожње

пети степен – друмски саобраћај

$

Техничар друмског саобраћаја - специјалиста

пети степен – друмски саобраћај

$

Возач моторних возила - специјалиста

пети степен – друмски саобраћај

$

Техничар вуче - специјалиста

пети степен – железнички саобраћај

$

Саобраћајно транспортни техничар - специјалиста

пети степен – железнички саобраћај

$

Техничар техничко колске делатности - специјалиста

пети степен – железнички саобраћај

$

Официр палубе - специјалиста

пети степен – водни саобраћај

$

Техничар унутрашњег саобраћаја - специјалиста

пети степен – унутрашњи саобраћај

Обавештења

РЕДОВНИ ИСПИТИ

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 17.01.2022.

Сатница за редовне испите - јануарски рок 2022. године - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.

МАТУРСКИ ИСПИТ

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 10.01.2022.

Maтруски испит: зa свe смeрoвe, бићe oдржaн

* 28.01. oд 9 чaсoвa - избoрни прeдмeт и oдбрaнa рaдa, кao и прaктични дeo зa TДС пo нoвoм плaну и прoгрaму.

* 29.01 oд 9 чaсoвa - мaтурски писмeни испит из српскoг jeзикa и књижeвнoсти.

Maтурски тeст зa прoвeру стручнo тeoриjскoг знaњa зa TДС пo нoвoм плaну и прoгрaму oдржaћe сe 26.01. сa пoчeткoм у 10 чaсoвa.

Приjaву свих испитa oбaвитити искључивo прeкo интeрнeт сajтa шкoлe нajкaсниje дo 15.01. Нaкнaднo приспeлe приjaвe нeћe бити рaзмaтрaнe, вeћ ће бити прeнeтe зa нaрeдни испитни рoк.

У случajу пoгoршaњa eпидeмиoлoшкe ситуaциje мoгућe je пoмeрaњe рoкoвa!

Упутство за полагање матурског испита погледајте на следећем линку - КЛИКНИ ОВДЕ.

ЗАВРШНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 10.01.2022.

Завршни и специјалистички испити у јануару биће одржани:

  • 28.01.2022. године од 9.00 часова

ПРИЈАВУ СВИХ ИСПИТА ИЗВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО ИНТЕРНЕТ САЈТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ДО 15.01.2022.

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА СМЕР ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОБАВЉА СЕ ИСКЉУЧИВО ПО НОВОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ. ЗА ОНЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПО СТАРОМ МОРАЈУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА РАЗЛИКЕ.

КОНСУЛТАЦИЈЕ, САТНИЦЕ…

РАЗНА ОБАВЕШТЕЊА

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Објављени су термини одржавања испита у јануарском испитном року, можете погледати на следећем линку - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ


Консултативна настава за јануарски рок - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.


Сатница за редовне испите - јануарски рок 2022. године - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.