Сатница за редовне испите – априлски рок 2023. године (ванредно школовање)

21/04/2023

Српски језик и књижевност
Ђокић Душанка

Бањац Слободанка

28.04.2023. (петак) учионица 26

13 30 часова

Математика
Роган  Александра

Нинков Светлана

28.04.2023. (петак) учионица 26

11 00 часова

Енглески језик
Новак Соња

Павловић Ливиа

28.04.2023. (петак) учионица 26

12 00 часова

Немачки језик
Бајић Каталин

 Марковић Драгица

НЕМА ПРИЈАВЉЕНИХ ИСПИТА
Руски језик
Протић Верица НЕМА ПРИЈАВЉЕНИХ ИСПИТА
Француски језик
Петровић Славица НЕМА ПРИЈАВЉЕНИХ ИСПИТА
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Кричковић Данијела

Танацковић Александра

28.04.2023. (петак) учионица 26

16 15 часова

Физика
Домазет Снежана

Бањац Милош

28.04.2023. (петак) учионица 26

12 00 часова

Хемија
Јовановић Љиљана

Евица  Радичанин Ковачић

28.04.2023. (петак) учионица 26

16 15 часова

Ликовна култура
Коља Обровски 28.04.2023. (петак) учионица 26

13 30 часова

Музичка уметност
Марија Влаовић 28.04.2023. (петак) учионица 26

18 00 часова

Историја, Историја одабране теме
Јосимов Весна

Јевтић Оливера

28.04.2023. (петак) учионица 26

14 20 часова

Физичко васпитање; Одабрани спорт
Ћирак  Слободан

Савић Владимир

28.04.2023. (петак) учионица 26

13 30 часова

Географија; Метеорологија са хидрологијом
Цекић Веселка

Ђукић Љубица

28.04.2023. (петак) учионица 26

16 15 часова

Социологија,Социологија са правом граћана, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
Кантар Оливера 28.04.2023. (петак) учионица 26

15 20 часова

Филозофија, Логика са етиком
Алишић Жељка 28.04.2023. (петак) учионица 26

10 15 часова

Психологија, Психологија и етика учесника у саобраћају; Саобраћајна психологија
Наташа Мазалица Ђокић 28.04.2023. (петак) учионица 26

15 00 часова

Верска настава
Берић Ненад

Димитријевић Вања

28.04.2023. (петак) учионица 26

14 20 часова

Група машинских предмета (Техничко цртање; Техничко цртање са нацртном геометријом; Техничка механика; Механика; Машински елементи, Основи машинства, Техничке комуникације)
Ђурнић Љиља

Михић Милан

29.04.2023. (субота)

ТВ, ЖВ,К,МН I, II година 09 00 часова учионица 26

СТТ, ТК,ТТКД,К III, IV година 09 00 часова учионица 27

ТДС,ТУТ,ПТТ,НТ  I, II година 09 00 часова учионица 10

В I, II, III година 09 00 часова учионица 13

Група машинских предмета (Мотори; Мотори и моторна возила; Технологија материјала)
Мартиновић Весна

Станковић Соња

29.04.2023. (субота)

ТДС,ТУТ,ПТТ,НТ  I, II година 09 00 часова учионица 10

ТДС ТУТ,ПТТ,НТ  III, IV година 09 00 часова учионица 11

В,РУТ I, II, III година 09 00 часова учионица 13

Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; Информациони системи железнице)
Кешељ Татјана 29.04.2023. (субота)

СТТ, ТК,ТТКД,К III, IV година 09 00 часова учионица 27

ТВ, ЖВ,К,МН I, II година 09 00 часова учионица 26

Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг

Плавшић Милан

29.04.2023. (субота)

ТВ, ЖВ,К,МН I, II III, IV година 10 00 часова учионица 26

Група економских предмета ( Организација превоза ствари; Превоз ствари; Технологија робног превоза;  Организација превоза путника; Превоз путника; Технологија  превоза путника; Познавање робе; Основи економије и саобраћаја, Транспортно рачуноводство;Транспортно право маркетинг и шпедиција; Основи статистике; Пословне комуникације; Економика саобраћаја; Организација и менаџмент у жел.  саобраћају; Маркетинг услуга; Транспортно право и шпедиција)
Блажић Јадранка

Сомборски Жика

29.04.2023. (субота)

СТТ, ТК,ТТКД,К, НТ I, II, III, IV година 10 00 часова учионица 27

Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и Практична настава)
Станковић Саша

Бркић Пејаков  Гордана

29.04.2023. (субота)

В I, II, III година 08 30 часова учионица 13

ТДС,ТУТ  I, II година 08 00 часова учионица 10

ТДС,ТУТ III, IV година 09 00 часова учионица 11

Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и Практична настава)

ТЕСТОВИ ЗА Б и Ц  КАТЕГОРИЈУ

Тојић Зоран

Еремић Злата

29.04.2023. (субота)

В  III година – полагање практичне наставе и тестова за Б и Ц категорију  08 00 часова учионица 13

В  III година – остали стручни испити 10 00 часова учионица 13

Група саобраћајних предмета – железнички смер (Органиизација жел. саобраћаја; Железнички саобраћај; Технологија железничког саобраћаја; Железничка постројења; Експлоатација вучених возила; Возна средства и вуча возова; Основи саобраћаја и транспорта; Железничка инфраструктура; Железничка возила, Основе квалитета на железници, Специјалистичка пракса и Организација жел. саобраћаја V степен за СТТ)
Сомборски Жика

Малиџан Вукоман

29.04.2023. (субота)

ТВ, СТТ, ТК, К I, II III, IV година 08 30 часова учионица 26

СТТ, ТК, К I, II, III, IV година 08 30 часова учионица 27

Практична настава – железнички смер (СТТ, ТК,ЖВ,К)
Михајловић Бранка

Ђурановић Предраг

29.04.2023. (субота)

СТТ, ТК, К I, II, III, IV година 09 00 часова учионица 27

Група машинских предмета – ( Служба вуче; Вучна возила; Вучена возила; Дизел вучна возила; Употреба кола; Кочнице и кочење; Употреба вучених возила;Техничко колска служба; Изборна технологија рада-дизел вуче, Практична настава)
Шолак Зорица

Михић Милан

29.04.2023. (субота)

ТВ, СТТ, ТК, ТТКД  I, II III, IV година 08 00 часова учионица 26

V степен – друмски смер
Николић Данијела

Еремић Злата

29.04.2023. (субота)

10 00 часова

Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг

Мак Маријан

28.04.2023. (петак) учионица 13

12 45 часова

Група саобраћајних предмета – ПТТ смер (Стручни предмети и Практична настава)
Ђурашиновић Драган

Унтербергер Марија

НЕМА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

 

Претходне објаве

Консултативна настава за августовски испитни рок 2024. године

Консултативна настава за августовски испитни рок 2024. године

Српски језик и књижевност Станар Сандра stanar.sandra@gmail.com Јаковљевић Јелена јеlena.jakovljevicc75@gmail.com Математика Роган Александра aleksandrarogan01@gmail.com Нинков Светлана ninaa82@gmail.com Енглески језик Топалски Диана englishsspinkid@gmail.com Ратковић...

Сатница за редовне испите – ЈУН 2024. године (ванредно школовање)

Сатница за редовне испите – ЈУН 2024. године (ванредно школовање)

Српски језик и књижевност Јасмина Бјелица Лена Никовић 06.06.2024. (четвртак), учионица бр. 26  9.00 часова Математика Роган Александра Нинков Светлана 06.06.2024. (четвртак), учионица бр. 26  15.00 часова Енглески језик Миа Ратковић Топалски Диана 07.06.2024....

Консултативна настава за јунски испитни рок 2024. године

Консултативна настава за јунски испитни рок 2024. године

Српски језик и књижевност Бјелица Јасмина jacabjelica70@gmail.com Никовић Лена lenanikovic@gmail.com Математика Роган Александра aleksandrarogan01@gmail.com Нинков Светлана ninaa82@gmail.com Енглески језик Топалски Диана englishsspinkid@gmail.com Ратковић Миа...

Сатница за редовне испите – АПРИЛ 2024. године (ванредно школовање)

Сатница за редовне испите – АПРИЛ 2024. године (ванредно школовање)

Српски језик и књижевност Душанка Ђокић Слободанка Бањац 19.04.2024. (петак), учионица бр. 26  9.00 часова Математика Роган Александра Нинков Светлана 18.04.2024. (четвртак), учионица бр. 26  10.00 часова Енглески језик Миа Ратковић Топалски Диана 19.04.2024. (петак),...

ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

Редовни испити у АВГУСТОВСКОМ РОКУ ће се одржати 23 и 24.08. према сатници која ће накнадно бити истакнута.


Консултативна настава за августовски испитни рок - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ


Матурски испит у августовском року биће организован крајем августа према распореду који ће накнадно бити истакнут.


Следећи испитни рок за завршне и специјалистичке испите ће се одржати крајем августа.


ПРИЈАВУ СВИХ ИСПИТА ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ НА САЈТУ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ДО 05.07.2024. ГОД.


ВАЖНО!!!


СТАРИ ЖИРО РАЧУН И ПОЗИВ НА БРОЈ ВИШЕ НИСУ АКТИВНИ И НА ЊИХ ВИШЕ НЕ СМЕТЕ ВРШИТИ УПЛАТЕ.

НОВИ БРОЈ ЖИРО РАЧУНА ЈЕ:

840-31302845-09

НОВИ МОДЕЛ:

97

НОВИ ПОЗИВ НА БРОЈ: 

7302046040174231700


ШКОЛАРИНА, ИСПИТИ СА КОНСУЛТАЦИЈАМА, МАТУРСКИ, ЗАВРШНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ - СВЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ИСТИ ЖИРО РАЧУН И НА ИСТИ ПОЗИВ НА БРОЈ КОЈИ ЈЕ ОВДЕ НАВЕДЕН.

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СУ У ДУЖНИ ДА СТРИКТНО ВОДЕ РАЧУНА ДА УПИШУ ТАЧАН ПОЗИВ НА БРОЈ, ЈЕР У СУПРОТНОМ, НЕЋЕ ИМ БИТИ ПРИЗНАТА УПЛАТА!!!


Испити и консултативна настава су до сада плаћани одвојено, а од 01.01.2024. године ИСПИТИ И КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА се плаћају на једну уплатницу и цене су обједињене. Обједињене цене испита са консултацијама за сваки образовни профил можете погледати на следећем линку - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.