Обавештења

УПИС НОВИХ УЧЕНИКА

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 09.09.2021.

Упис нових ученика вршимо током целе године.

У периодима пре и после испитних рокова, због повећаног обима посла, запослени у Служби не врше упис нових ванредних ученика.

Због тренутне епидемиолошке ситуације упис ученика вршимо ОНЛАЈН.

Да бисте се уписали на ванредно школовање прво што је потребно јесте да на следећој страни погледате који су услови за образовни профил који желите уписати. КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ УСЛОВЕ УПИСА Затим, прикупите сву неопходну документацију. Прикупљена документа скенирате или сликате и пошаљете на мејл: upispinki@gmail.com У мејлу наведите који образовни профил желите да упишете.

НАПОМЕНА: Приликом првог доласка у школу сва тражена документа (оверена сведочанства и диплома, копија личне карте, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење…) донети у школу да се уведу у ваш досије. Уколико не доставите оверена документа, нећете моћи полагати испите.

РЕДОВНИ ИСПИТИ

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 17.01.2022.

Сатница за редовне испите - јануарски рок 2022. године - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.

МАТУРСКИ ИСПИТ

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 10.01.2022.

Maтруски испит: зa свe смeрoвe, бићe oдржaн

* 28.01. oд 9 чaсoвa - избoрни прeдмeт и oдбрaнa рaдa, кao и прaктични дeo зa TДС пo нoвoм плaну и прoгрaму.

* 29.01 oд 9 чaсoвa - мaтурски писмeни испит из српскoг jeзикa и књижeвнoсти.

Maтурски тeст зa прoвeру стручнo тeoриjскoг знaњa зa TДС пo нoвoм плaну и прoгрaму oдржaћe сe 26.01. сa пoчeткoм у 10 чaсoвa.

Приjaву свих испитa oбaвитити искључивo прeкo интeрнeт сajтa шкoлe нajкaсниje дo 15.01. Нaкнaднo приспeлe приjaвe нeћe бити рaзмaтрaнe, вeћ ће бити прeнeтe зa нaрeдни испитни рoк.

У случajу пoгoршaњa eпидeмиoлoшкe ситуaциje мoгућe je пoмeрaњe рoкoвa!

Упутство за полагање матурског испита погледајте на следећем линку - КЛИКНИ ОВДЕ.

ЗАВРШНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 10.01.2022.

Завршни и специјалистички испити у јануару биће одржани:

  • 28.01.2022. године од 9.00 часова

ПРИЈАВУ СВИХ ИСПИТА ИЗВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО ИНТЕРНЕТ САЈТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ДО 15.01.2022.

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА СМЕР ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОБАВЉА СЕ ИСКЉУЧИВО ПО НОВОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ. ЗА ОНЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПО СТАРОМ МОРАЈУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА РАЗЛИКЕ.

КОНСУЛТАЦИЈЕ, САТНИЦЕ…

РАЗНА ОБАВЕШТЕЊА

РАЗНО

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 29.05.2021.

Реализација испита током пандемије се одржава према посебном упутству које можете прочитати ОВДЕ.

Обавештавају се ученици да све информације у вези са ванредним школовањем прате искључиво преко сајта школе и да се не информишу путем телефона, СМС и вибер порука.

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Објављени су термини одржавања испита у јануарском испитном року, можете погледати на следећем линку - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ


Консултативна настава за јануарски рок - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.


Сатница за редовне испите - јануарски рок 2022. године - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ.